top of page

01

Zadáte poptávku na zpracování účetnictví

02

Odpovědná osoba Vás kontaktuje

03

Nastavíme účetní systém

04

Zaškolíme pověřené pracovníky

05

Vaši zaměstnanci zadávají prvotní doklady

06

Náš účetní pracovník průběžně reviduje účetní případy

07

Zpracujeme přiznání k DPH a kontrolní hlášení

08

Zpracujeme roční účetní závěrku

09

Daňový poradce zpracuje přiznání k dani z příjmu právnických osob

10

Předáme kompletní účetnictví v elektronické podobě

11

Po celou dobu trvání smluvního vztahu máte k dispozici pověřeného účetního pracovníka

bottom of page